O nás

Cieľ: Slovenská Stuntridingová Federácia je štátna organizácia, ktorá sa zameriava na propagáciu a rozvíjanie športu Stuntriding na Slovensku. Federácia sa zaoberá sťahovaním stunt riderov, organizátorov a jazdcov pod jednou strechou, poskytuje rámec pre rast a uznávanie športu.

Ciele:

  • Propagovať a rozvíjať šport stuntriding na Slovensku
  • Vytvoriť bezpečné a férové prostredie pre jazdcov, aby mohli trénovať a rozvíjať sa v tomto športe
  • Organizovať súťaže a udalosti, vrátane národných šampionátov a medzinárodných podujatí
  • Propagovať stuntriding ako uznávaný šport na Slovensku i v zahraničí
  • Poskytovať tréningové programy a edukačné materiály pre jazdcov a organizátorov týchto podujatí

Členstvo: Slovenská Stuntridingová Federácia je otvorená pre fyzické osoby, ktoré sa zaujímajú o stuntriding. Členstvo prináša výhody:

  • Účasť v národných a medzinárodnej súťažiach
  • Prístup k tréningovým programom a edukačným materiálom
  • Možnosť kontaktu s dalšími členmi SSF a možnou výmenou a prehlbovaním skúseností v tomto športe
  • Reprezentacia na národnej reprezentácii pri medzinárodnej súťaži

Kontakt: Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať